Ceník lékařských výkonů

platný od 1. 1. 2024

Vážení pacienti, od 1. 4. 2024 je zaveden v naší ambulanci pro nové pacienty rezervační poplatek 150,-, který bude hrazen přes Medevio a bude vám vrácen na váš účet do 48 hodin po vstupním vyšetření.

Pokud se bez omluvy na vyšetření nedostavíte, rezervační poplatek propadne ve prospěch Můj psychiatr s.r.o.

Pokračovat na Medevio

Vystavení posudku o zdravotní způsobilosti pro zaměstnavatele600,-
Potvrzení o zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla500,-
Potvrzení o zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla u osob nad 60 let věku300,-
Potvrzení zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního průkazu600,-
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k prodloužení platnosti zbrojního průkazu400,-
Lékařská zpráva pro potřeby OSSZ, žádost o invalidní důchod300,-
Lékařská zpráva na žádost pojišťovny400,-
Výpis ze zdravotnické dokumentace vyžádaný pacientem200,-
Výpis ze zdravotnické dokumentace vyžádaný pacientem expresní vyhotovení do 48 hodin400,-
Administrativní výkon vyžádaný pacientem, jinou oprávněnou osobou nebo zdravotnickým zařízením200,-
Vypsání žádosti do sociálního zařízení – domov pro seniory, ALZ centrum atd.300,-
Opakované vystavení receptu z důvodu nevyzvednutí pacientem50,-
Poplatek za neomluvenou návštěvu – platný od 1.1.2022150,-
Rezervační poplatek za první návštěvu – platný od 1.4.2024150,-