Ceník lékařských výkonů

platný od 1. 1. 2024

Vystavení posudku o zdravotní způsobilosti pro zaměstnavatele600,-
Potvrzení o zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla500,-
Potvrzení o zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla u osob nad 60 let věku300,-
Potvrzení zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního průkazu600,-
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k prodloužení platnosti zbrojního průkazu400,-
Lékařská zpráva pro potřeby OSSZ, žádost o invalidní důchod300,-
Lékařská zpráva na žádost pojišťovny400,-
Výpis ze zdravotnické dokumentace vyžádaný pacientem200,-
Výpis ze zdravotnické dokumentace vyžádaný pacientem expresní vyhotovení do 48 hodin400,-
Administrativní výkon vyžádaný pacientem, jinou oprávněnou osobou nebo zdravotnickým zařízením200,-
Vypsání žádosti do sociálního zařízení – domov pro seniory, ALZ centrum atd.300,-
Opakované vystavení receptu z důvodu nevyzvednutí pacientem50,-