Zaměření

Poruchy nálady, depresivní onemocnění

Poruchy spánku

Úzkostné pocity, neurotické obtíže

Poruchy paměti, demence

Závislosti na návykových látkách

Psychotická onemocnění

Schizofrenie

Psychické obtíže po prožitých traumatech

Poruchy příjmu potravy

Osobnostní problematika

Poruchy chování při narušeném intelektu